Co2

Co2 advies

Thumb advies

Indien U de CO2 - uitstoot ban uw bedrijf op een structurele manier wil beheersen dan is een energiemanagement een nuttig instrument.

Standaard wordt dit systeem opgebouwd op basis van de Nederlandse CO2 Prestatieladder ditlater kan laten certificeren door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Van 1 tot 5
De CO2-prestatieladder is een variant op de Ladder van Lansink, maar in plaats van een score op afvalpreventie wordt u beoordeeld op inspanningen rond CO2-reductie. Uitstoot verminderen kunt u bijvoorbeeld door energiebesparing, efficiënt materialengebruik en het gebruik van duurzame energie. Een gecertificeerd bedrijf ontvangt een ‘CO2-Bewust Certificaat’.

Net als de MVO-prestatieladder is certificatie van de CO2-prestatieladder mogelijk op vijf niveaus. We geven u een beschrijving per niveau:

 • NIVEAU 1: Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht. Het beschikt over een lijst potentiële opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern op ad hoc-basis over haar beleid m.b.t. energiebesparing en duurzame energie. Het is op de hoogte van sector- en keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.
 • NIVEAU 2: Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht. Het heeft een kwalitatieve doelstelling geformuleerd voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en neemt passief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 • NIVEAU 3: Het bedrijf beschikt over een officiële CO2-emissie-inventaris die volgens bestaande ISO-normen en het Green House Gas Protocol is opgesteld en door een onafhankelijke instelling is geverifieerd. Het bedrijf beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar eigen (scope 1 en 2) CO2-uitstoot. Het communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 • NIVEAU 4: Het bedrijf heeft haar ketenemissies op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het beschikt over kwantitatieve doelstellingen voor haar ketenemissies. Het bedrijf onderhoudt een dialoog met belanghebbenden (overheden en maatschappelijke organisaties) en kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.
 • NIVEAU 5: Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar belangrijkste leveranciers. Het toont aan dat de geformuleerde doelstellingen zoals geformuleerd op niveau 3 en 4 worden gerealiseerd. Het bedrijf committeert zich publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van - of met - overheid of maatschappelijke organisatie en kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert aan een innovatief CO2-reductieproject.


Invalshoeken
Per niveau wordt beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken. Iedere invalshoek heeft zijn eigen weging:

A - Inzicht in de eigen CO2-uitstoot – weging: 40%
B - CO2-reductie: de ambitie waaraan men zich committeert – weging: 30%
C - Transparantie: hoe communiceert men daar intern en extern over – weging: 20%
D - Samenwerking met collega-bedrijven op het gebied van CO2-reductie – weging: 10%

Onze begeleiding bestaat uit volgende stappen:

 • Inventariseren van de bedrijfsprocessen
 • Inventariseren van de energie-aspecten
 • Kwantificeren van de energiestromen
 • Kwantificeren van de CO2-emissies
 • Opmaak CO2-handboek en bijhorende formulieren
 • Opmaak CO2-procedures en bijhorende formulieren
 • Opmaak CO2-instructies en bijhorende formulieren
 • Begeleiding bij invoering van het zorgsysteem
 • Uitvoeren van interne audits
 • Begeleiding tijdens externe audit door certificatieinstelling.

Daarnaast kan U ons inschakelen bij het “onderhoud” van uw CO2 managementsysteem.

Enkele interessante links:

http://www.skao.nl/